„Colecționarii de Scrisori Rare”

EMINESCU și noile generații

Reflectând asupra acestui aspect al actualității lui Eminescu în raport cu timpurile prezente, am constatat că niciun tip de argument – rațional, obiectiv – nu ar putea fi adus în discuție în lipsa unei însușiri prealabile a conținutului ideatic ce se desprinde din întreaga creație a celui ce a fost considerat de către M. Eliade drept „cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit pământul, apele și cerul românesc”.
Și dat fiind faptul că o analiză exhaustivă a complexității, profunzimii sau vastității operei eminesciene ar fi practic imposibil de realizat chiar și pentru cei ce își dedică cea mai mare parte a existenței acestui scop nobil, am căutat să identific cel puțin o modalitate nouă prin care tinerele generații să intre în contact măcar cu o parte a multiplelor dimensiuni ce definesc acest spirit universal desăvârșit.

Așadar, în vederea realizării acestui obiectiv, am conceput „Colecționarii de Scrisori Rare”, un material educativ sub forma unui joc ce îl înfățișează pe Eminescu așa cum a fost, este și va rămâne în conștiința colectivă a poporului nostru, și anume simbolul suprem al culturii române. Prezentându-l cu precădere în contextul cultural al timpurilor în care a trăit, materialul aduce în atenția tinerilor aspecte relevante cu privire la: interesul nesfârșit pe care Eminescu l-a manifestat pentru studiu, preocupările sale ce au vizat înnoirea limbii române, domeniile sale de activitate (literatură, jurnalism, traduceri, învățământ, teatru) legăturile cu Slavici, Creangă, Luchian, Veronica, Enescu, Novalis, Maiorescu, Goethe, Caragiale, Pușkin, Shakespeare etc.

Ca structură, jocul conține două seturi de carduri:
Setul I: 38 carduri cu întrebări & răspunsuri ce fac referire la viața/opera lui M. Eminescu + 1 card special; respectiv

Setul II: 20 carduri (fragmente ce formează cinci scrisori/trei scrise de către Eminescu, două adresate lui). Experimentarea jocului facilitează nu doar cunoașterea/însușirea unor trăsături definitorii ale gândirii eminesciene, ci și conștientizarea faptului că maniera în care Eminescu a perceput/analizat/interiorizat lumea în care a ființat și a creat aparține unui spirit autentic, superior, ale cărui idei își păstrează, fără doar și poate, caracterul original și în contemporaneitate.

Regulamentul jocului:
Cardurile primului set sunt așezate cu fața în jos, la mijloc (teancul 1). În lateral sunt împrăștiate cardurile ce conțin fragmente din scrisori (Setul II*), tot cu fața în jos. Primul participant (cel mai tânăr) ridică un card din Setul I. Adresează întrebarea înscrisă pe card partenerului de joc (din partea dreaptă, în cazul în care sunt mai mulți jucători), acesta din urmă având posibilitatea de a păstra cardul respectiv, dacă răspunsul dat este cel corect. Jocul continuă cu următorul participant. La fiecare două carduri (din Setul I) obținute, jucătorii își pot alege un card ce conține un fragment dintr-o scrisoare. În situația în care un jucător nu cunoaște răspunsul la întrebare sau oferă un răspuns greșit, cel care adresează întrebarea îi va citi răspunsul corect, iar cardul va fi așezat pe masă (teancul 2), urmând a fi refolosit. Cardul special oferă unuia dintre jucători șansa de a alege direct un card din Setul II, condiția fiind ca jucătorul respectiv să recite (corect) o strofă din poezia „Glossă”(aceasta se regăsește în fișa de regulament a jocului). În cazul în care jucătorul nu cunoaște nicio strofă din poezia menționată, cardul special va fi amestecat cu celelalte carduri din setul I rămase în joc. Câștigător este participantul care colecționează primul toate cardurile-fragment necesare pentru a forma o scrisoare completă.

*S – reprezintă scrisoarea /F – fragmentul; Exemplu: S1F4 = Scrisoarea 1/ Fragmentul 4.