Shop
13 11, 2018

Despre povestea terapeutică…

2018-11-13T03:28:44+00:0013 noiembrie, 2018|Blog|

Despre povestea terapeutică... Actul de a povesti este fundamental în toate culturile umane. Spuse, cântate, drama-tizate sau chiar pictate, poveștile au fost folosite din timpuri imemoriale drept mijloc autentic prin care o generație transmitea alteia informații prețioase precum: credințe, valori [...]

13 11, 2018

Metafora. Călătoria Eroului

2018-11-13T03:19:13+00:0013 noiembrie, 2018|Blog|

Metafora. Călătoria Eroului Termenul „metaforă” provine din grecescul „metapherein”, care înseamnă „a transfe- ra”, „a duce dincolo”. În sens larg, metafora reprezintă o formă de limbaj simbolic, ce presupune transferul sensului unui lucru asupra altuia, facilitând astfel înțelegerea unor experiențe [...]

13 11, 2018

„Nostalgii”

2018-11-13T03:16:14+00:0013 noiembrie, 2018|Blog|

„Nostalgii” Înger arhaic, Înger tăcut,din aripile Tale sfărâmate-n lumină,pământenii sculptează neîncetatporţi imaginare,punţi către cel dintâi vis,din care au ieşit cândvapurtând însemnele desăvârşirii.Înger tăcut, Înger arhaic,din aura Ta împrăștiată-n fiece inimă,pământenii își țesneîntrerupt veșminte alese,armuri adânc impregnate cumemoria persistentă a matricei [...]

13 11, 2018

Poveștile – Punți între Real & Imaginar

2018-11-13T02:58:16+00:0013 noiembrie, 2018|Blog|

Poveștile – Punți între Real & Imaginar Jocul de scriere creativă pe care l-am conceput aduce împreună imagini-personaje și cuvinte, poate fi folosit individual și/sau în grup, urmărind, prin cele trei variante incluse în regulament (Imaginarium, Povești-Sentiment și Poezie-Fantezie) să [...]

13 11, 2018

„Taina Arborelui Nemuritor” / ”Mistero dell’Albero Immortale”

2018-11-13T02:55:27+00:0013 noiembrie, 2018|Blog|

„Taina Arborelui Nemuritor”/ ”Mistero dell’Albero Immortale” Un arbore vrăjit trăieşte-n zări îndepărtate,Se spune despre el c-ar fi nemuritor.Că ale sale frunze se preschimbă-n păsări ravisante,ce tulbură cu al lor cântec somnul stelelor.Arhaic e cântul ce-n noapte se revarsă,cufundând tărâmul într-un [...]