Artă

Arte precum literatura, muzica sau pictura și-au făcut simțită prezența, din vremuri imemoriale, în spațiul spiritualității românești. Efortul neîncetat al poporului nostru de a transforma inspirația creatoare în opere de certă valoare, nu a rămas nerăsplătit, dovadă în acest sens fiind vastitatea patrimoniului cultural național, apărut ca expresie a conștiinței neamului românesc, în toate etapele sale evolutive.
În natura lor lăuntrică, aceste arte nu sunt separate, deși uneori pot fi percepute în acest mod – poemele eminesciene, cele ale lui Coșbuc sau pastelurile lui Alecsandri au, fără îndoială, înfățișarea unor tablouri desăvârșite, la fel cum lucrările lui Grigorescu, Luchian sau Andreescu poartă în ele lumi poetice și muzicale ce stau sub semnul misterului absolut.
De-a lungul timpului, marii creatori români preocupați de latura artistiscă a existenței, au reușit să zămislească (aducând laolaltă har, slove, simțăminte, sunete și culori), universuri interioare și exterioare profund autentice,
puternic impregnate de esența identității românești. Astfel, celui deschis spre contemplare, spre receptarea artei în general (și a sensului cathartic al acesteia în particular), îi sunt relevate, prin intermediul unor opere fundamentale, dimensiunile tainice, străvechi ale unui popor dependent, în cel mai sincer mod cu putință, de actul creației pure.

 

 

Joc „Colecționarii de Artă”

Descoperirea Artei prin Joc*